Veranderingen zijn een voorwaarde voor continuïteit. Je ideeën en plannen liggen klaar, nu zijn je mensen aan slag. Voor medewerkers is het aanpassen aan de omgeving niet altijd eenvoudig, de verandering en groei kunnen ingrijpend zijn, dat levert spanning op. Wanneer de spanning te groot wordt, stagneert de ontwikkeling, de kwaliteit komt in het gedrang en het rendement neemt af. Dit is het juiste moment om contact te leggen met een onafhankelijke- en deskundige partij, DeLacet Adviesgroep.

“de balans vinden, enerzijds in de benodigde zakelijke benadering en anderzijds het in- levingsvermogen in de mens als geheel”

button1 obutton2button3button4

foto jan rechtsJan van Dijken | kijkt met een kritische blik


De rode draad in mijn dagelijkse praktijk is het creëren van draagvlak bij veranderingen op alle niveaus in de organisatie. Dit is niet een techniek maar een manier van kijken, van doorleven en van leven. Theorieën en modellen spelen daarin een ondersteunende rol.

In mijn werkzaamheden binnen DeLacet Adviesgroep zoek ik balans in de benodigde zakelijke benadering en het inlevingsvermogen in mens en het geheel. Deze uitgangspunten worden onderstreept en uitgedragen door...
tel rechts2
LEES MEER OVER JAN VAN DIJKEN >

button5DeLacet Adviesgroep | kijkt naar de verbinding tussen mens en organisatie.


DeLacet Adviesgroep kijkt o.a. naar de verbinding tussen mens en organisatie. Deze verbinding heb je nodig om te kunnen verbeteren, te innoveren, een renderende wisselwerking met de omgeving te onderhouden en ook om maatschappelijk te kunnen blijven ondernemen en te innoveren.

button6
logo witDeLacet Adviesgroep
Jan van Dijken
De rol van DeLacet Adviesgroep
De diensten van DeLacet Adviesgroeplinkedin
Contact

Copyright - DeLacet Adviesgroep - Alle rechten voorbehouden. Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring