banner jvdijken
De rode draad in mijn dagelijkse praktijk is het creëren van draagvlak bij veranderingen op alle niveaus in de organisatie. Dit is niet een techniek maar een manier van kijken, van doorleven en van leven. Theorieën en modellen spelen daarin een ondersteunende rol.

In mijn werkzaamheden binnen DeLacet Adviesgroep zoek ik balans in de benodigde zakelijke benadering en het inlevingsvermogen in mens en het geheel. Deze uitgangspunten worden onderstreept en uitgedragen door de seniors adviseurs / trainers die voor DeLacet Adviesgroep werkzaam zijn interim bestuurders, adviseurs, interim managers, procesbegeleiders, head hunters, coaches en trainers.

“Hou je organisatie in beweging, speel nadrukkelijk in op je omgeving en de veranderende omstandigheden in een wereld om ons heen.”

button1 obutton2button3button4

tel rechts2Voor mij persoonlijk zijn de volgende kernwoorden leidend.

• oprecht luisteren en verdiepen
• verbinding maken
• inlevingsvermogen
• integriteit
• gezond verstand
• samenspel van hart, ziel en gezond verstand
• intuïtie
• direct
• kleurrijk
• oprecht en puur
• betrokken
• vakmanschap.

button5DeLacet Adviesgroep | contactgegevens


Telefoon
E-mail
Adres
0594 511 811
advies@delacet.nl
Vagevuurselaan 6
9312 VD Nietap


button6
logo witDeLacet Adviesgroep
Jan van Dijken
De rol van DeLacet Adviesgroep
De diensten van DeLacet Adviesgroeplinkedin
Contact

Copyright - DeLacet Adviesgroep - Alle rechten voorbehouden. Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring