banner dejuiste

Werving en selectie |

Of het nu gaat om meer inzicht te krijgen in persoonlijke kwaliteiten of de vraag of er nieuwe perspectieven denkbaar zijn binnen of buiten de organisatie, DeLacet Adviesgroep ondersteunt bij het vormgeven van je loopbaan. Een volwaardige vervanger nodig als een belangrijk medewerker vertrekt? Maak gebruik van de expertise van DeLacet Adviesgroep en bepaal samen de juiste wervingsstrategie. DeLacet Adviesgroep stemt aanbod en vraag op elkaar af, brengt beide partijen met elkaar in contact en begeleidt ze bij de volgende stappen.

Executive search |

Je hebt mensen op het hoogste niveau nodig binnen de organisatie… In het netwerk van DeLacet Adviesgroep bevinden zich gekwalificeerde kandidaten voor diverse branches. Middels dit netwerk zoekt-, vindt en selecteert DeLacet Adviesgroep de ervaren toezichthouder, bestuurder, directeur of senior manager die goed binnen de organisatie past. Betrouwbaar, doelgericht en op discrete wijze.

Individueel outplacement |

Een medewerker vertrekt, maar op een respectvolle manier. In het proces van afscheid nemen van de oude- en een start maken in een nieuwe werkomgeving kan DeLacet Adviesgroep de passende begeleiding geven die de werkgever optimaal helpt de medewerker(s) naar een nieuwe baan te motiveren en te begeleiden.

Met een individuele coach wordt een kandidaat begeleid naar een nieuwe functie. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de manier waarop de kandidaat tot nu toe werkzaam is geweest binnen de organisatie. Er wordt een persoonlijke sterkte/zwakte-analyse gemaakt en de markt wordt grondig verkend. Begeleiding vindt plaats bij het maken van de keuze gebaseerd op expertise en persoonlijke drijfveren.

Persoonlijke effectiviteit |

Verandering raakt het hart van mens en organisatie en gaat over gedrag, normen en waarden. Het eigen functioneren en de interactie met anderen onder het vergrootglas willen leggen om daarvan te leren en waar nodig en mogelijk te veranderen.
Meer inzicht in het eigen gedrag en de gevolgen ervan, leidt tot een zelfbewuster optreden en een consequenter handelen vanuit bewuste keuzes.


Coaching |

Coaching is effectief in iedere functiecategorie en op ieder niveau. Leidraad in de aanpak van coaching is de biografie van de cliënt, de in zijn of haar leven opgebouwde patronen van omgaan met verschillende situaties en omstandigheden, een gedetailleerde sterkte/zwakte-analyse, een actieplan, het trainen van gedragsalternatieven en indien nodig in samenhang met een ontwikkelassessment.
button1 obutton2button3button4
de diensten submenu1b de diensten submenu2b tel rechts
banner2 dejuiste2

button5DeLacet Adviesgroep | kijkt naar de verbinding tussen mens en organisatie.


DeLacet Adviesgroep kijkt o.a. naar de verbinding tussen mens en organisatie. Deze verbinding heb je nodig om te kunnen verbeteren, te innoveren, een renderende wisselwerking met de omgeving te onderhouden en ook om maatschappelijk te kunnen blijven ondernemen en te innoveren.

button6
logo witDeLacet Adviesgroep
Jan van Dijken
De rol van DeLacet Adviesgroep
De diensten van DeLacet Adviesgroeplinkedin
Contact

Copyright - DeLacet Adviesgroep - Alle rechten voorbehouden. Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring